MED LYRA ÄR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Lyra är uppbyggt på ett system av moduler som överlappar varandra. Poängen med det är att olika roller får ett stöd som är anpassat efter just deras behov. Systemet är lätt att använda och vänder sig till företagsledningar, upphandlare, beställare och leverantörer.

FULL KOLL PÅ SÄKERHETEN

Alla modulerna i Lyra använder samma inloggnings- och säkerhetsmodul. När du beställer Lyra så skapar vi automatiskt några typiska behörighetsgrupper med kopplade behörigheter, så att allt du behöver göra är att koppla dina användare till lämplig grupp. Användarna kan vara lokala i Lyra, men vi rekommenderar att man använder befintliga inloggningar till exempel från ett lokalt Active Directory, Azure Active Directory eller någon social plattform som Facebook, Twitter, Google eller Microsoft-konto.

Det är dock möjligt för dig att helt sätta upp egna grupper och styra exakt vad de ska kunna göra. Om du vill använda system som ska göra anrop till Lyras API:er så kommer de systemen också använda den här modulen. Läs mer om integritet och säkerhet här.