MED LYRA SPARAR DU
BÅDE TID & PENGAR

Lyra är en skräddarsydd molntjänst som ger fastighetsbolag en total överblick och kontroll över avtal, upphandlade leverantörer, inköp av tjänster och rapportering om och när åtgärder har genomförts.

Applikationen är helt transparent vilket gör att alla intressenter kan följa vad som händer och när det sker. Resultatet: Kraftigt ökade leveranser i tid och avsevärt färre avtalsavvikelser. Och det viktigaste av allt, nöjdare hyresgäster.

Lyra är resultatet av IRMs långvariga erfarenhet av att utveckla processen för inköp och beställningar. Nu görs tjänsten tillgänglig för alla aktörer i fastighetsbranschen med målet att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra och kostnadseffektivt underhåll av fastigheter.

så tycker användarna

Integritet & säkerhet

SÄKERHET

Om du vill läsa lite om hur vi arbetar med säkerhet så har vi samlat det här. I vår roll som personuppgiftsbiträde är vi ansvariga för tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder kring behandlingen av personuppgifter. Självklart är säkerheten viktig även ur massa andra synvinklar, så att ni kan hantera allt kring beställningar på ett sätt som känns tryggt och bra.

Läs mer

INCIDENTHANTERING

Enligt GDPR måste ni och vi ha rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Vissa typer av personuppgiftsincidenter måste vara anmälda till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) inom 72 timmar av dig som Personuppgiftsansvarig.

Läs mer

DATASKYDDSPOLICY

I vår dataskyddspolicy har vi tydliggjort hur vi hanterar personuppgifter, både som personuppgiftsbiträde och när vi personuppgiftsansvarig. Vi vill vara tydliga med hur vi hanterar personuppgifter, hur ansvarsfördelningen ser ut och förklara hur vi använder personuppgifter som vi har tillgång till.

Läs mer

ANVÄNDNING AV COOKIES 

För att våra tjänster ska fungera måste vi använda oss av cookies, precis som de flesta andra tjänster som du använder på Internet behöver göra. Här har vi beskrivit vad en cookie är och vad vi använder dem till för att du ska kunna ta ställning till vad du samtycker till när du använder våra tjänster. 

Läs mer 

ALLMÄNT OM GDPR & VAD DU BEHÖVER TÄNKA PÅ 

För att hjälpa dig har vi sammanställt viss information om GDPR och vad du behöver tänka på som kund och personuppgiftsansvarig. 

Läs mer